ESTILL MENTOR & COURSE INSTRUCTOR (EMCI)

Kelpoisuusvaatimus
 • Voimassa oleva Estill Master Trainer -sertifikaatti sekä vähintään kolmella julkisella EMCI:n kouluttamalla Level One- ja Level Two -kursseilla toteutetut harjoitusryhmien ohjaukset. Suositus EMCI-TP mentorilta sekä hyväksytty hakemusportfolio (ansioluettelo, suositukset, Estill VoicePrint Plus ohjelman EMT-protokollan nauhoitus ja hakemuskirje).
Ensimmäisen vaiheen edellytykset
Ensimmäisen vaiheen suorittaminen
 • EMCI, jolla on oikeus näiden kokeiden vastaanottamiseen (TP, Testing Privilages), toteuttaa tutkinnon kolme osaa: artikkelin arviointiessee, kirjallinen koe ja suullinen koe.
 • Näissä testataan Estill-äänimallin ja Estill Voice Trainingin yksityiskohtaista osaamista ja soveltamista.
 • Kokeet kestävät yleensä 4–5 tuntia.
 • Testausmaksut maksetaan kokeet vastaanottavalle EMCI:lle.
 • Testauksen minimiohjehinta on 600 USD, 600 GBP ja 800 AUD.
Läpäisyvaatimukset
 • Kirjallinen koe: 90 % oikein.
 • Essee ja suullinen koe: vähintään 15/20 pistettä.
Ensimmäisen vaiheen jälkeiset toimenpiteet
 • EMCI-TP kirjaa läpäistyn suorituksen Certification Center -järjestelmään ja EMT:stä tulee EMCI-kandidaatti. Ei maksuja.
Toisen vaiheen luennointiharjoittelu
 • EMCI-C:n luennointia observoidaan vähintään kahdella julkisella kurssilla. EMCI-observoijia täytyy olla vähintään kaksi.
 • Lue tarkemmin sertifiointikäsikirjasta 5.2 (PDF Version) ja EMCI observointiaineistosta.
Toisen vaiheen läpäisykriteerit
 • Koko Level One- ja Level Two -kurssien sisällön hyväksytty esitelmöinti.
Observointivaiheen jälkeiset toimenpiteet
 • Mentori rekisteröi suorituksen Certification Center -järjestelmään, minkä jälkeen uusi EMCI rekisteröityy, hyväksyy sertifikaattisopimuksen ja maksaa asiaan kuuluvat maksut. Maksu on kuukausikohtainen suorituspäivästä 31.12. saakka, enintään 350 USD.
 • Sertifikaatin saa tulostettua Certification Centerin etusivulta.
EMCI:n oikeudet ja laajuus
 • Kaikkien EMT-oikeuksien lisäksi oikeus opettaa EVT:a julkisilla kursseilla ja esitellä Estill Voice Trainingia vapaasti konferensseissa ja symposiumeissa.
Ehdot
 • Oikeudet säilyvät niin kauan kuin EMCI uudistaa sertifiointisopimuksensa, maksaa vuosimaksut, on aktiivinen EVT-yhteisössä, osallistuu vähintään kuuden vuoden välein Estill World Voice Symposiumiin ja osallistuu Estill Voice Trainingiin liittyviin kehitys- ja päivityskoulutuksiin.
Maksut
 • Salkun palkkio (100 USD).
 • Testiin kirjautuminen (110 USD).
 • Rekisteröintimaksu (suhteessa päivityskuukauden mukaan).
 • EMCI vuosimaksut (371 USD) maksetaan tammikuussa via Certification Centerin.

Nämä maksut tukevat Estill Voice Training®in kasvua ja tulevaisuutta ja ylläpitävät EFP:n tilejä EVT My Trainer Centerissä ja Certification Center. Kaikki valmennus- ja testausmaksut maksetaan suoraan niiden toteuttajille. EVIn käytäntönä on, että näistä maksuista sovitaan etukäteen asianomaisten kesken.