Johdanto

Estill Voice Trainingin® luoja Jo Estill uskoi, että jokaisella on kaunis ääni. Hänen mukaansa tämä äänen kauneus tulee esiin, kun ymmärrämme ja opimme säätelemään äänen toimintoja. Estill Voice International LLC:n missiona on tarjota tehokasta äänikoulutusta kaikille Estill Voice Training -kouluttajien verkoston kautta. Kouluttajiemme vahvuus on Estill Voice Training -osaamisessa. Sillä teemme muutoksia laulajien, puhujien ja äänenkäyttäjien elämässä sekä äänipedagogiikassa. Estill Voice Training® -sertifikaatti kaikilla tasoilla on saavutus, joka tuo mukanaan oikeuksia.

EVI ylläpitää täsmällisesti määriteltyä sertifiointiohjelmaa Estill-kouluttajista koostuvan ohjausryhmän tuella (Estill Certification Advisory Board). EVI:n myöntämän sertifikaatin arvo korostuu korkean vaatimustason vuoksi. Sertifikaatti tukee johdonmukaisesti Estill Voice Training® -konseptien ja -harjoitusten toteuttamisen laatua ja asiantuntemusta ympäri maailmaa suojellen samalla tämän ainutlaatuisen menetelmän yhdenmukaisuutta.

Estill Voice International LLC tarjoaa kolmen tason sertifikaatteja. Estill Figure Proficiency (EFP) on henkilökohtainen saavutus, joka suoritetaan osoittamalla Estill Voice Trainingin Level One ja Two -kursseilla opittujen äänen perusvaihtoehtojen hallitsemista. Estill Master Trainer (EMT) -sertifioitujen on todistettava, että he pystyvät kouluttamaan Estill Voice Trainingin® perusteita sekä kaikkia äänikuvioita ja -kvaliteetteja yksittäisille henkilöille. The Estill Mentor and Course Instructor (EMCI) toteuttaa julkisia Estill Voice Training® -kursseja sekä sitoutuu kouluttamaan uusia kouluttajia ja on siten merkittävässä roolissa sertifiointiprosessissa valmentajana, arvioitsijana ja mentorina.

EFP-, EMT- ja EMCI-sertifioiduilla on oikeus edustaa Estill Voice Trainingia® ympäri maailmaa. Vastaavasti he sitoutuvat noudattamaan Estill Voice Training® -yhteisön ydinarvoja ja laatukäytäntöjä. Sertifikaattisopimuksen ehdot sisältävät seuraavaa:

  • Kohtelet opiskelijoita, EVT kollegojasi sekä muita ammatillisia yhteyksiäsi kunnioituksella, asiallisuudella ja kollegiaalisuudella pedagogisista taustoista riippumatta.
  • Edustat sertifikaattisi oikeuttamalla tavalla ja sitoudut noudattamaan ajantasaisia kurssi- ja työpajaohjeistuksia kaikessa ammatillisessa toiminnassa ja markkinoinnissa.
  • Edustat Estill Voice Training® -yhteisön jäsenenä vain silloin, kun kuulut aktiivisesti Estill Voice International LLC:hen, toteutat sertifikaattisi mukaisia koulutuksia sekä uudistat sopimuksesi ja siihen liittyvät maksut vuosittain.
  • Suojelet Estill Voice International LLC:n tekijänoikeuksia seuraavasti: 1) Tiedostat, että kirjoissa, papereissa, esitteissä, muistiinpanoissa, videoissa, äänitiedostoissa, tietokoneohjelmissa, esitelmämateriaaleissa, osaamisessa, kokemuksessa ja asiantuntijuudessa sekä muissa vastaavissa käytetyt tiedot ja materiaalit Estill Voice Trainingista ovat tekijänoikeussuojan alaisia ja Estill Voice International LCC:n omaisuutta. 2) Et koskaan käytä missään muodossa EVI:n tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman Estill Voice Internationalin kirjallista lupaa.
  • Hyväksyt, että Estill Voice Internationalin tekijänoikeudet jatkuvat myös silloin, kun lopetat sopimuksesi Estill Voice Internationalin kanssa ja eroat Estill Voice Training -yhteisöstä. Älä myöskään tuotteista Estill Voice Training® -konseptin sisältöjä uusiksi koulutustuotteiksi tai -palveluiksi erosi jälkeen.

Sertifiointivaatimusten lyhennetty versio löytyy täältä. Jos päätät tavoitella sertifikaattia, tutustu tarkempiin kuvauksiin Estill Voice Training® -sertifiointikäsikirjassa (Certification Manual), versio 5.2. (ladattavissa maksutta www.estillvoice.com). Pidätämme oikeuden muuttaa maksujen suuruutta. Tarkista, että käytössäsi on viimeisin ohjeistus.

EVI:lle osoitetu maksut maksetaan Yhdysvaltojen dollareissa (USD). Ohjeistukset EMCI:lle osoitetuista tutkintomaksuista esitetään seuraavissa muodoissa: USD, euro, GBP ja AUD. EVI:n toimintaohjeiden mukaan kaikista maksuista neuvotellaan ja sovitaan etukäteen.

Ota yhteyttä info@estillvoice.com, mikäli sinulla on kysymyksiä.